ประวัติกีฬาคาราเต้ในเมืองไทยไปฟังความรู้เน้นๆ

ประวัติกีฬาคาราเต้ในเมืองไทยไปฟังความรู้เน้นๆเริ่มก่อนปี 2500 คาราเต้ รู้จักในนามมวยญี่ปุ่น ในยุคก่อนคาราเต้ได้เข้ามาแบบท่องเที่ยว เพื่อหาประสบการณ์จากความรู้และความจริงว่า   คาราเต้นี้เป็นวิชาที่เลอเลิศ เหนือกว่าวิชาต่อสู้อื่นใดในโลก สมจริงดังคำกล่าวเล่าต่อๆ กันมาหรือไม่ หลังจากปี 2500เป็นลำดับมาประมาณ 1-2 ปี   ได้มีการประกบคู่มวยไทยกับคาราเต้จะขึ้นที่สนามมวยเวทีลุมพินี ก่อนการขึ้นชกได้มีการตกลงข้อต่อรองกันนานพอสมควรกว่าจะขึ้นเวทีได้ อันเนื่องมาจากกฎ กติกาการแข่งขัน ค่าใช้จ่าย เงินรางวัลและสิ่งต่างๆ อีกหลายอย่างที่จำเป็นต้องกำหนดขึ้นระหว่างคาราเต้กับมวยไทยที่จะชกเป็นครั้งแรกข้อตกลงที่จะขอกล่าวถึงนี้ก็คือว่า การต่อสู้มวยไทยกับคาราเต้นึ้ คาราเต้ต้องสวมนวมเหมือนมวยไทยด้วย ถ้าเป็นเช่นนั้นคาราเต้ก็หมดโอกาสได้ใช้อาวุธสำคัญซึ่งเหมือนกับการนำมีดสวมฝักชักออกมาไม่ได้ ความคมก็ไม่มี   เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง คาราเต้ก็พ่ายแพ้ไปคนไทยเป็นผู้มีชาตินิยมอย่างยิ่ง Continue Reading →